DAILY GROCERS хүнсний сүлжээ дэлгүүрийн франчайз эрх худалдан авагчийн сонгон шалгаруулалтын анкет

Сайн байна уу,
Daily Grocers дэлгүүр нь орчин үеийн чиг хандлагыг агуулсан үндэсний хөрөнгө оруулалттай Farm market юм. Daily Grocers хүнсний сүлжээ дэлгүүрийн франчайз эрхийг худалдан авахаар сонирхон бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа.

/Та зөвхөн Монгол хэлээр кирилл үсгээр бөглөнө үү/

Энэхүү хэсэгт Daily Grocers хүнсний сүлжээ дэлгүүрийн франчайз эрх худалдан авахад шаардлагатай санхүүгийн мэдээллүүдийг тодруулах асуулга байгаа болно:

Баярлалаа, бид тантай эргэн холбогдох цахим шуудан, утасны дугаараа үлдээнэ үү.